Hazret-i Peygamber’in hususi aile hayatına dair bazı ayet-i kerimeler, 1400 sene sonraki okuyucuya ne gibi bir mesaj veriyor?
Hem şer’î hükme esas teşkil ediyor, hem de insanlara ibret oluyor. İnsanın tabiati iki bin sene de geçse değişmez.


19 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar