Fatih Sultan Mehmed’in saltanatı yıllarında halk tarafından sevilmediği doğru mudur?
İşini ciddi yapan, haksızlığa tahammül etmeyen amir, sevilmez. Halk harb sevmez, sulh sever. Sultan Fatih, harblerin artması sebebiyle, babası zamanında yapılmış tahsisleri devlet hazinesine döndürerek miri araziye çevirdi. Maişetini bunlardan temin eden kesim, tabiatiyle bundan memnun olmadı. Bu gibi sebepler belli kişilerce sevilmemesi ve bu propagandanın yayılmasına sebebiyet vermiş olabilir. Ama bunlar külliyet teşkil etmez.


19 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar