Reaya, koyun sürüsü demek midir?
Reaya, sevk ve idare edilecek topluluk demektir. Hayvan sürüsü için de kullanılır, devlet otoritesi altındaki insan topluluğu için de kullanılır. Kur’an-ı kerimde bu manayla geçtiği gibi, Küllüküm râin (Hepiniz adeta bir çobansınız, reayanızdan mesulsünüz) hadisinde de bu manada geçer.


19 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar