Osmanlı Devleti ile Anadolu beylikleri arasındaki mücadelelere nasıl bakmalıdır?
Osmanlı gözünden bakılınca Osmanlılar haklı, beylikler gözünden bakılınca beylikler haklı gibi duruyor. Zira tabii olarak herkes birbirine kılıç gücüyle tahakküm kurmaya çalışıyor. Tahakküm kurmak isteyenlerin de, tahakküm altına alınmak istenenlerin de haklı sebep ve sâikleri vardır. Tarih boyunca da aralıksız bu mücadele olmuştur. Her devlet, her hükümet kendisi için menfaatli gördüğü şeyi yapar. Fakat Anadolu beyliklerinde, Osmanlı beyliğine benzer ulvi bir misyona rastlanamadığı gibi, vizyonları da çok dardır. Osmanlılar ile ittifak yapıp düşmana karşı cihad etmek yerine, onu yok edip mirasını düşmanlarla paylaşmayı bile göze aldılar. Halbuki Osmanlılar, mecbur kalmadıkça kendileriyle muharebe etmemiş, ettiği zaman da sert olmamış, affedici hareket etmiştir.


13 Kasım 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar