Mustafa Kemal Paşa, ordunun politikaya karışmasından rahatsız olduğu için mi İttihad ve Terakki’den ayrılmıştır?
Hayır. Enver Paşa başta olmak üzere parti ileri gelenleriyle anlaşamaması, rekabet ve münasefe sebebiyle hak ettiğini düşündüğü rütbe ve makamları alamaması sebebiyle ayrılmış/ayırılmıştır. Mustafa Kemal ordunun politikaya karışmasından hiçbir zaman rahatsız değildi. Kendisi de asker olduğu halde gençliğinden beri hep politika ile meşgul olmuş, aktif siyasetin içinde yer almış/almak istemiştir. Hayatı ve yazıları bunun en mühim delilidir. Askerlikten ayrılışı 1927 tarihindedir. Bu tarihe kadarki politik hayatı herkesin malumudur. Onun ordunun politikayla uğraşmasına muhalif olduğu iddiası, daha ziyade muhalifi olan askerlerin aktif politikada kendisine rekabet ve muhalefet etmesinden dolayıdır. Bu sebeple 1923’te milletvekili ve aynı zamanda ordu kumandanı olan bazı yakın arkadaşlarına ikisinden birisini tercih etmelerini teklif etmiş, onlar hep birlikte orduyu, arkasından da fikir değiştirerek politikayı tercih edince, kendisine karşı bir komplo kurulduğunu düşünmüştür. Cumhuriyetin ilanı ve muhaliflerin tasfiyesi bu vesileyle olmuştur.


13 Kasım 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar