Bir devlet işgal ettiği yerde yaşayan halkın arazisini gasp edebilir mi, kendilerini sürebilir mi?
Tarih boyu galip gelenler, mağlupların mallarına ganimet olarak el koymuş, kendilerini de köle yapmıştır. İslam hukukunda da böyledir. Bahsettiğiniz devlet, zaman zaman harb hukukuna aykırı davrandığı, nispetsiz güç kullandığı halde böyle yapmış değildir. Bugün için milletlerarası hukuk çerçevesinde bu kolay değildir. Galibiyeti müteakip cereyan eden işgal üzerine burada yaşayan halkın bir kısmı yurtlarını kendi isteğiyle terk etti veya terke mecbur kaldı/bırakıldı. Terk etmeyenler mülkünde oturmaktadır. Devlet, hazineye ait topraklara başkalarını yerleştirmektedir.


13 Kasım 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar