Asrın müceddidi ne demektir?
Her asırda ümmetimden bir müceddid gelir, dini ihya eder hadis-i şerifi mucibince her yüz yılda gelen, dine sokulmuş bidat ve hurafeleri temizleyen alimler kast edilir. Tek bir tane, evliya veya müctehid olması lazım gelmez.


13 Kasım 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar