Kur’an-ı kerimde Hızır kıssasında balığın canlandığını söylemeyi şeytan unutturuyor (Kehf 63). Yusuf kıssasında, hapisten çıkan kişinin efendisinin yanında Yusuf’u anmasını şeytan unutturuyor (Yusuf 42). Bu unutturma işi neden şeytana havale ediliyor?
Şeytanın işi, iyilikleri önlemek kötülükleri yaymaktır. Bunlar iyi insanlardır. Umumiyetle nefsani iş yapmazlar. Ama şeytanın vesvesesinden kim emindir? Burada bir de edep dersi veriliyor. Biri bir hata yapınca, karşıdakinin, bunu onun nefsinden değil de, şeytandan bilmesi, suizanna mani olur.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar