Aziz Nesin ve Sevan Nişanyan gibi ateistlerin, ulusalcı olmayıp bilakis düşman olmasının sebebi nedir?
Zeki, kültürlü ve insaflı olmalarıdır. Resmi tedrisattan geçmeyip, çok insan tanıyan, çok gezen ve çok okuyanların mankurt olması zordur. Milli kültür hakkında daha geniş ve sahih malumata sahip olsalar, bir de sui misali emsal almasalar, bazı hatalı tespit veya takıntılarından da vazgeçerler.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar