Birçok ayet-i kerimede “âyâtün beyyinât” (apaçık ayetler) ifadesi geçiyor. Ama bazı ayet-i kerimeler son derece kapalı olduğuna göre, bunu nasıl anlamalıdır?
Ayet, delil demektir. Kur’an-ı kerim ayetlerinin bazısının açık olmadığı yine ayet-i kerime ile sabittir. Ama bütün ayetler Resulullah’a açıktır.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar