Türk kültüründe kişiye ismi ile hitap edebsizlik görülüyor. Fakat rivayetlerde sahabilere mesela “Ya Ali” diyerek hitap edilebiliyor. Burada bir tenakuz yok mu?
Her milletin kültürü farklıdır. “Ya Ali” diye hitap olmaz. “Ya Ebelhasen” denir. Araplar birbirlerine böyle lakapla hitap ederler ki nezaketin icabı budur. Kitaplara öyle yazılmış olabilir.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar