Bir kimse başkasının arsasına ağaç dikse hükmü nedir?
Gasptır. Resulullah, “Zalim bir kökün hakkı yoktur” buyurdu. Arsa sahibi bu ağaçları kaldırmasını, ağaçlar arsaya zarar vermişse bunun tazmin edilmesini ve arsa için ecr-i misl ödenmesini isteyebilir. Gâsıp mahsulü sadaka verir. İkisi anlaşıp arsa sahibi ağaçları veya ağaç sahibi arsayı satın da alabilir. Arsa sahibini razı ederse mesele yoktur. Sulh olurlarsa mahsulü anlaştıkları nispette paylaşırlar. Arsanın başkasına ait olduğunu bilerek ağaç dikmişse günahkârdır, tövbe de lazımdır. Bilmeyerek dikmişse günahkâr olmaz.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar