Meşhur veli ve alimin ismi Ahmed Namık-ı Câmi mi, Ahmed Nâmekî-i Câmi midir?
Doğrusu Ahmed Nâmekî-i Câmî’dir. Horasan’ın Nâmek köyünden olduğu için bu nispetle anılır. Namık ile Namek farklı yazılır. Sonra Cam şehrine gelmiş ve bu nispetle de anılmıştır. İsmi Ebu’l-Hasen Ahmed bin Ali’dir. Sahabe-i kiramdan Cerir bin Abdillah soyundandır. Çok uzun yaşadı. 536 (1142) sensinde vefat etti. Kabri Câm yakınındaki Mehdabad’dadır. Sefih bir genç iken, karşılaştığı harikulade haller sebebiyle tövbe etti. Tarihte ilmi kesbi değil de vehbi olan nadir alimlerdendir. Ebu Said Ebu’l-Hayr’ın mürididir. Yüzbinlerce kişinin hidayetine vesile olmuştur. Miftahu’n-Necat) ve Ünsü’t-Tâibîn kitapları vardır. Hayatı ve eserlerinde muhabbet ve müsamaha hakimdir. Soyu devam etmiştir. Ekber Şah’ın annesi bunun soyundandır.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar