Bakara suresinin 104.ayet-i kerimesinde neden mealen “Ey iman edenler, raina demeyin unzurna deyin” buyurulmaktadır?
Bu hususta muhtelif rivayetler vardır. Râ’inâ, bize riayet et, bizi iyi gözet, demektir ki, bunda, riayet etmezsen, biz de sana riayet etmeyiz manası bulunduğundan, Resulullah’a karşı edebe muvafık bulunmamıştır. Unzurnâ, bize nazar et, yani bizi karşılıksız gözet demektir. Bu ayet-i kerime, müminlere, her kelimeyi yerli yerince kullanmayı ve ince düşünceli davranarak edeb dairesinden çıkmamayı emretmektedir. Bir başka rivayette râinâ Yahudiler arasında hakaret olarak kullanılan bir sözdü ve istismara sebebiyet vermemesi için kullanılması men edildi. Bu ayet-i kerimeye, “Bizi güt demeyin, bizi gözet deyin” diye mana vermek ve bunun cumhuriyeti emrettiğini söylemek, Kur’an-ı kerime kafasına ve hevasına göre mana vermektir. Akla ve meşhur Râî hadis-i şerifine aykırıdır.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar