Tohoku depremi ile dünyanın ekseninin 15 santim kayması neticesi 24 saatlik bir günün 1,8 mikrosaniye azaldığı jeofizikçilerce söylendi. Bu tür kaymalarla, güneşin batıdan doğması gerçekleşebilir mi?

Lüzum yoktur. Allah’ın kudreti sonsuzdur. Kıyamet alametlerini, fizik hadiseleri ile izaha çalışmak, dine ve akla uygun değildir.

16 Mart 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar