Avrupa cemiyetinin depolitizasyonunun sebebi nedir?

İnsanlara asgari bir refah ve hürriyet vasatı hasıl edilirse, siyasi ve sosyal müesseseler de sağlıklı ve istikrarlı ise, politika onları enterese etmiyor. Üçüncü dünya ülkelerinde ise politika bir iktidar ve menfaat vasıtasıdır. Nitekim hür dünya seçimlerinde iştirak nispeti, üçüncü dünyaya göre çok düşüktür. Seçimler sessiz sedasız geçer. O gün tatil bile olmaz, insanlar işten dönerken isterse rey verir. Belçika’da bir ara 2 seneye yakın hükümet kurulamadı; ama memleketin istikrarında bir mesele yaşanmadı. Fakir ve problemli memleketlerde politika en mühim otorite ve menfaat vasıtasıdır.

16 Mart 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar