Ölü evinden helva dağıtmak caiz midir?

Birisi ölünce, komşularının helva kavurması ve sevabı ölünün ruhuna bağışlanmak üzere dağıtması adet olmuştur. Ölünün yakınlarının ziyafet vermeleri mekruhtur. Çünkü ziyafet kötü zamanlarda değil sevinçli zamanlarda meşrudur. Ölünün yakınlarının toplanıp ziyafet vermesi matem sayılır. O halde böyle bir ziyafet çirkin bir bidattır. Cenaze çıkan eve komşuların ve yakında oturan akrabanın, bir gün ve gecelik yemek göndermeleri müstehabdır. Cafer Tayyar hazretleri şehit olunca, Resulullah, bunun evine yemek gönderilmesini emir buyurdu. Ölü evinden yemek, helva dağıtılması mekruhtur ve helva yapıp dağıtmak bir ibadet kabul edilirse bidattir. Dürrü’l-Muhtar’da der ki: “Bir kimse, ölümünden sonra halka üç gün yemek verilmesini vasiyet etse, vasiyeti batıldır. Ebu Bekr el- Belhî’den naklen Hâniye'de böyle denilmiştir. Yine Hâniye’de Ebu Cafer’den naklen ise şöyle denilmektedir: Ölümünden sonra taziyede bulunanlara yemek verilmesini vasiyet etse, bu vasiyet malının üçte birinde caizdir. Bu yemek, taziye için uzun müddet kalanlara ve uzun mesafeden gelenlere helal olur. Uzun zaman kalmayan ve uzun mesafeden gelmeyenlere ise helal değildir. Yapılan yemek artarsa bakılır, eğer çok artmışsa tazmin edilir, değilse edilmez. Musannıf birinci görüşü üç gün kaydı ile ağıtçı kadınların toplanıp yedikleri yemeğe hamletmiştir. Bu takdirde o vasiyet, ağıtçı kadınlara yapılan vasiyet olur ki bu da batıldır. İkinci görüşü de bunların dışındakilere yapılan vasiyete hamletmiştir. Demek ki böyle bir vasiyet, eğer ağıt gibi münker bir işe harcanmayacaksa, caizdir.

15 Mart 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar