Emir ismini koymak uygun mudur? Önceden veya günümüz Arap kabilelerinde isim olarak kullanılıyor muydu? Amr bin As''taki Amr''ın bu isimle bir etimolojik bağlantısı var mı?
Emir bir sıfattır. Emreden, amir demektir. Böyle isim koymak adet olmamıştır. Amr ile bir alakası yoktur. Amr ayn ile yazılır. Ömer ve Muammer gibi çok ömürlü olsun demektir.


16 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar