Çeşitli Nakşi topluluklarda altın silsile adıyla farklı silsileler vardır. Bunun sebebi nedir?
Nakşibendilerin Resulullah’a kadar ulaşan üstadlarının silsilesi aynıdır. Ancak bir şeyhin birden fazla halifesi olabilir. Bu takdirde bunlardan ayrı kollar devam eder ve ayrı ayrı silsileler teşekkül edebilir. Bir adamın birkaç oğlundan soyunun devam etmesi gibidir. Ancak zamanımızda şeyh diye bilinenlerin çoğu, bu silsileye kendilerini bağlamışlardır.


16 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar