1900’lerde zengin tacirlerin hep gayrimüslim olması Tanzimat Fermanı sonrası zaaftan mı doğmuştur?
Hayır. Sosyal bir tercihdir. Siyasi, idari, hukuki ve askeri vazifeleri elinde tutan Müslümanlar ticaretten uzak durmayı tercih etmiş, hatta küçümsemiştir. Gayrımüslimlerin başka yapabileceği şey yoktur.


14 Ekim 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar