Şemsi Tebrizi hazretlerinin Konya’daki kabri kati midir?
Şems’in Konya’da öldüğü veya öldürüldüğü kati değildir. Şems kaybolmuştur. Muhtemelen Şam'a gitmiştir. Öyleyse bu yerin makam olması muhtemeldir.


14 Ekim 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar