Osman Gazi’nin zevcesinin ismi olan "Mal" ne manaya gelmektedir?
Kanlı canlı manasına Farsça Mâlhûn demektir. Bâlâ veya Bîlûn kelimelerinin muharrefi olması da muhtemeldir. Bâlâ yukarı, üstün; Bîlûn ise küçük köle demektir.


14 Ekim 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar