Müslüman olmayan bazı milletlerin müsbet cihetlerini söylemek caiz midir?
Gayrı müslimlerin, İslamiyete uymayan inançları ve amellerinin sevilmemesi emrolunmuştur. Nitekim İmam-ı Rabbânî hazretleri, “kendileri değil, itikatları necistir” buyurmuştur. Fasıkların fıskı; mübtedi’nin bid’ati sevilmez. Bunun haricindeki müspet hususiyetlerinin beğenilmesinde mahzur yoktur. Mesela İngilizler ananelerine bağlıdır, soğukkanlıdır, dünyevi işlerinde muvaffak olmuşlardır. Yahudiler ticareti iyi bilir. Kraliyet ailesi çocuklarını iyi yetiştirmektedir. Almanlar disiplinlidir. Ruslar dayanıklıdır. Japonlar hükümdarlarına bağlıdır, gibi. Zira bunlar, İslâmiyetin de beğendiği veya kötülemediği şeylerdir. Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri İngilizler hakkında “İslâm düşmanı olduğu halde, bilmeksizin İslâm ahlâkına en yakın Avrupalı millet” buyurdular. Necip Fazıl, bu mevzuda der ki: “[Abdülhakîm Efendi] Müslüman doğup da işi Müslümanlığa düşmanlıkta bitirenlerle kıyaslayıp, bazı Avrupalıların, küfürlerine rağmen insaf gösterdiklerini söylerlerdi.” (O ve Ben, 208)


21 Ağustos 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar