Zevc ve zevcenin birbiri için eş kelimesini kullanması münasip midir?
Zevc ve zevce Arapça eş demektir. Ama Arapçada evlilikteki eş manasını kazanmıştır. Türkçedeki eş ise sadece bu manada değildir. Edepli kişiler eşim demez, zevcem, zevcim, halilim, halilem, refikim, refikam derlerdi. Bazıları, “eşyanın eşi olur” diye karı ile kocanın birbirine eş demesini beğenmezler.


16 Haziran 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar