Halet Efendi, terekesinden Fener Rum Patrikhanesi'ne miras bırakıyor. Bu caiz mi? Sizce böyle yapmasının sebebi nedir?
Gayrı müslime vasiyet ve sadaka sahihtir. İstanbul Rumlarına, bilhassa Rum Patrikhanesi’ne yaptığı haksızlıkları affettirmek için olabilir.
16 Haziran 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar