Evlenirken yazılan mehr kâğıdını kaybettik. Ne kadar mehr konuşulduğunu da, hanımın emsalinin mehrini de hatırlamıyoruz. Ne yapmak lazımdır?
Mehir sonradan karşılıklı rıza ile yeniden kararlaştırılabilir. Hanım helal edebilir.
30 Temmuz 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar