Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzölçümü kaç km2 idi?
Fetihler sebebiyle her devir için farklıdır. En geniş sınırlara sahip olup, ilk büyük toprak kaybının yaşandığı 1699’dan evvel 20 milyon km2’ye ulaştığı söylenir. Tâbi devletlerle bu mikdar 24 milyon km2’yi buluyordu. Tarihçilerin bu sayıyı farklı vermeleri, zaman zaman yaşanan arazi değişiklikleri yanında; o devrin şartları icabı devlet hâkimiyetinin sadece muayyen yerler (şehirler, sahiller) için cari olması, memleketin her tarafına (köylük yerler, sahralar, cibal haricine) yayılmış bulunmamasından dolayıdır.
30 Temmuz 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar