Birisi Kur'an-ı kerim kursumuza peynir verdi. Ama buradan çıkmayacak diye de şart koştu. Şimdi peynirler bozulmak üzeredir. Satmamız veya başka kursa vermemiz caiz midir?
Fetavayı Feyziyede diyor ki eğer diyerek şarta bağlanan hibe batıl olur. Üzere diyerek şarta bağlanan hibe sahih olup şart mülayim ise sahih, muhalif ise batıl olur. Sizin işinizde şart mülayim değil; muhaliftir. Zira hibe ettikten sonra o kişinin mülkü olur; dilediği gibi kullanır. Eğer zekat olarak verilmişse, sadaka ahkâmı caridir. Böyle bir şart koşamaz. Netice: peyniri dilediğiniz gibi tasarruf edebilirsiniz. Aksi takdirde telef olacaktır. Nitekim yola düşmüş başkasının meyvesini bile, eğer telef olacak ise alıp yemek caizdir.


5 Temmuz 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar