Bir kadın ölse, kocası, iki kızı ile bir erkek ve bir kız kardeşi kalsa, kardeşleri miras istemese taksim nasıl olur?
Çıkan mirasçı hiçbir şey almadan çıkarsa önce onun çıkışı dikkate alınmadan sanki varmış gibi taksim yapılır. Sonra onun hissesi yok farz edilerek kalanların hisselerinin toplamı mahrec-i mesele yapılarak hisseler olduğu gibi bırakılır. Mesela bir kadın ölse, kocası, iki kızı, bir erkek ve bir kız kardeşi kalsa, ama kardeşler miras istemese, mesele şöyle çözülür: Zevc 1/4, kızlar 2/3 paylarla, kardeşler de asabe olarak mesele kurulur. Mahrec 12 olur. Bu mahreçten zevcin payı 4, kızların payı 8, kardeşlerin payı da 1'dir. Kardeşler miras istemediğine göre zevcin payı olan 3 ile kızların payı olan 8 toplanır. Mahrec-i mesele olarak 11 yazılır. Netice: Koca 3/11; kızlar 8/11 alır.


5 Temmuz 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar