Osmanlı hukukunda bir askerin şahsi gayrimenkullere kumandanın izniyle girip menkul malları alma hakkına sahip midir?
Evet. Harbin başında yağma izni verilmişse, her asker eline geçen menkulün mâliki olur; bunlar ganimete katılmaz.


8 Temmuz 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar