Tanzimat devrinde kurulan mahkemelerde davalara kadı değil de valinin bakması ve bu devinde kurulan taşra meclislerinde gayrı müslim azaların bulunması şer’î hukuka uygun mudur?
Bu meclislerde bazı mühim davalar vali huzurunda kadı tarafından bakılır. Her çeşit mahkeme kurmak salahiyeti hükümete tanınmıştır. Gayrı müslim vatandaşların amme hizmetine alınması şer’î hukuka aykırı değildir. Elverir ki Müslümanlar üzerinde velayet-i amme sahibi olmasınlar. Nitekim gayrı müslim biri, sadrazam olamaz, ama nazır olabilir. Bu mahkemelerde 3 aza vardır. Reis kadı; iki azadan biri gayrı müslimdir.
22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar