1909’da cizyenin kaldırılması İslâm hukukuna aykırı mıdır?
Gayrı müslimler bu devirde askere gitmemek mukabili bedel ödeyebiliyor. Bu cihetten cizye gibidir.


22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar