Gözlere mil çekmek caiz midir?
Mil, bir kimsenin iki göz kapağının birleştirilip üzerine kızgın demir tutmak demektir. Böylece göze yapışır ve göremez. Bizanslıların siyasi mahkûmlara tatbik ettiği söylenir. Kısas için caizdir. Yani birinin gözünü taammüden çıkaran kimsenin gözü kısasen çıkarılır. Tazir için mil çekmek hususunu fıkıh kitaplarında görmedik. Tarihi metinlerde anlatılan mil çekme hadiseleri doğru ise, bugün anlaşılan şekilde olup olmadığı belli değildir.
22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar