Sahabenin tamamının cennetlik olduğuna delil olarak gösterilen Tevbe 100, Hadid 10, Nisa 95 âyetlerinin, sahabenin tamamı hakkında değil, bir kısmı hakkında olduğunu söyleyen kimse küfre düşer mi?
Hayır, bir delile istinaden söylüyorsa düşmez; bid’at sahibi olur. Çünki sahabenin adaletinde icma vardır. Ancak âyet-i kerimelerin umumi mana ifade ettiği tefsirlerde yazılıdır.
16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar