Bir kimse aldığı arsanın, kendisine gösterilen arsa değil de, birkaç parsel yukarıdaki arsa olduğunu görse, satış sahih midir?
Burada hata vardır. İki tarafın da hata muhayyerliği sebebiyle akdi bozma hakkı vardır. İsterlerse akde razı olup devam da ettirebilirler.


16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar