Süleyman Mührü insanı korur mu?
Mühr-i Süleyman veya Davud Yıldızı diye bilinen altı köşeli yıldız, Davud aleyhisselâmın mührüdür. Sonra Süleyman aleyhisselâma intikal etmiştir. Müsned’de geçen bir hadis-i şerifte, “Kıyametten önce yer altından elinde Süleyman’ın mührü ve Mûsâ’nın asâsı olduğu halde bir dâbbe çıkacak ve asâsıyla müslümanların yüzünü aydınlatacak, mührüyle kâfirlerin yüzünü mühürleyecektir” buyuruldu. İsrailiyyat menşeli rivayetlerde, bu mühür Cebrail aleyhisselâm tarafından Âdem aleyhisselâma verilmiş; nesilden nesile intikal etmiş tılsımlı bir yüzük idi ve üzerinde ism-i azam duası yazılıydı. Süleyman aleyhisselâm helaya girerken ya veziri Asaf’a veya zevcesine bırakırdı. Bir defasında bir cin, Hazret-i Süleyman kılığına girerek mührü aldı; sonra Süleyman aleyhisselâm mührü istediğinde, ona inanmadılar. Cin, saraya yerleşip hüküm sürmeye başladı. Süleyman aleyhisselâm ise balıkçılık yapmaya başladı. Cin, mührü suya düşürdü. Bir balık yuttu. Balıkçı, bu balığı ücret olarak Hazret-i Süleyman’a verdi. O da mührü bulup bu sayede tekrar tahtına geçti. Cinni de bir sandığa kapatıp denize attı. Kur’an-ı kerimde, "Biz Süleyman’ı imtihan ettik; tahtına bir cin oturttuk” mealindeki ayet-i kerime (Sad, 34) bu hadiseye işaret eder, denilmiştir. Razi ve Keşşaf gibi bazı tefsirlerde bu hikâye reddedilmiştir. Bu sebeple gerek padişahların ve muhariplerin giydiği tılsımlı gömleklerde, gerekse camilerdeki tezyinat sanatlarında bu motif çokça kullanılmıştır. İsrail bayrağındaki altı köşeli yıldız da bunu temsil eder.


25 Aralık 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar