Büyük ve küçük günahlar, yapılan ibadetlerin sevabını yok eder mi?
Büyük günaha devam, ibadetlere sevap verilmesine manidir. Mâide suresi 27. âyet-i kerimesinde mealen, “Allah ancak müttekilerden, yani takva sahiplerinden kabul eder” buyuruldu. Takva, haramlardan sakınmak demektir. Ancak namazı şartlarına uygun kıldıysa, faydalı olur. Takvâyı kazanmaya yardımcı olur. Bir başka âyet-i kerimede meâlen, “Dosdoğru kılınan namaz kötülüklerden alıkoyar” buyuruldu. Akla şöyle bir sual gelir: Hem takvaya kavuşmak için şartlarına uygun namaz kılmak lâzım, hem de haramlardan sakınmayanın namazlarını Cenâb-ı Hak kabul etmiyor. Bu ikisinin arası nasıl bulunur? Başlangıçta tekellüfle, kendini zorlayarak haramlardan sakınmalıdır. Bunu Allah kabul ediyor. Şartlarına uygun namaza devam ettikçe haramlardan nefret hâsıl olur. Allah’ın istediği takva budur.


25 Aralık 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar