Bir kimse, akıl baliğ olmadan önce işlediği maddi ve manevi kul haklarından mesul müdür?
Maddi haklardan günah olarak değil, tazmin olarak mesuldür. Birinin malını kırmışsa öder. Ama manevi haklar böyle değildir. Birinin ayağına basmış veya hakaret etmişse mesul değildir.


19 Aralık 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar