Bir insan “Bana göre Hz. Muaviye haklıydı, ben onun içtihadını daha doğru buluyorum” derse mesul olur mu?
Ulemanın bazısı, Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasındaki ihtilafta Hz. Ali'nin içtihadının doğru olduğunu söylüyorlar. Buna aklî ve naklî delil getiriyorlar. Hazret-i Ali meşru halife idi; onu isyan bağydir. Ayrıca “Ammar'ı bir fie-i bâgiye (isyancı bir topluluk) şehit edecektir” hadis-i şerifi vardır. Ancak sahabenin çoğu Hz.Muaviye’yi haklı bulmuş ve onun yanında yer almıştır. Muaviye’yi haklı bulanlar, Muaviye Ali’ye biat etmemişti. Bu sebeple meşru halifeye isyan etmiş olmaz. Ayrıca Muaviye halifeliğini Şam’da ilan etti. Aynı yerde iki halife olmaz, ayrı beldelerde olur, diyorlar. Ammar’ı öldüren fie (topluluk), illa Muaviye olmayabilir, diyorlar. Hakikati ancak Allah bilir.


19 Aralık 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar