Bakara suresinin 62. ve Maide suresinin 69. âyetlerini delil getirerek “Muhammed aleyhisselamı peygamber olarak kabul etmek şartıyla Hristiyan ve Yahudi de kurtulabilir” diyen bid’ate mi küfre mi düşer?
Küfre düşer. Her ne kadar bir delili yanlış tevil ediyor iseler de, bunun hilafına dair açık nasslar vardır.


19 Aralık 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar