Uzun zamandır işsiz olan birisi, gece mesaili bir iş bulsa, fakat âyet-i kerimede gece dinlenme zamanı olarak vasıflandırıldığı için, bu işe girmesi caiz olur mu?
İnsan, âyet-i  kerimeye kendi kafasına göre mana veremez. Tefsir âlimleri, bunu Allah’ın nimetleri ve ilahi nizamın tezahürü olarak tefsir eder. Nitekim “Geceyi ve gündüzü sizin için (birinde) dinlenip, (diğerinde) lütfundan (rızkınızı) arayasınız diye yaratmış olması O’nun rahmetindendir” mealindeki ayet-i kerimede (Kasas, 73) böyledir. Nitekim Nebe suresinde de (9): “Uykunuzu da bir dinlenme yaptık” buyuruluyor. Fıkıh kitaplarında gece çalışmak men edilmiş değildir. Şu halde gece çalışan, gündüz dinlenir. Bu zamanda en iyisi gece herkes uykudayken çalışmaktır. Böylece günahtan uzak durmak kolaylaşır.


12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar