Bir kimse zevcesini boşayıp, hemen ardından talakı inkâr edebilir mi?
Kimse duymasa da talak vâki olur. Sonradan inkâr etmesi ric’at sayılır. Yani önceki nikâha dönmüş olur. Ama bir talak hakkını kaybeder.
12 Ekim 2020 Pazartesi
12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar