Sağır nun harfini Osmanlılar’ın yazı dilinde kullandığını sizden öğrendim. İstanbul Türkçesinde bu harf günlük dilde de kullanılır mıydı?
Hakiki Oğuz lehçesinde sağır nun vardır. “nğ” şeklinde burundan telaffuz edilir. Gönğül; donğuz gibi. Bu harf sadece Rumeli şivesinde yoktur. Bu sebeple Atatürk alfabeye almamıştır.


20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar