Çocuğun kime ait olduğu bilinmeyen hallerde, doğruluk nisbeti %99 olan DNA testine itibar edilemez mi?
DNA testinin nesebin tayininde hükmü yoktur. Şeriatin bu hususta kaidesi vardır. Çocuk kimin nikâhında doğduysa onundur. Bu çocuğun nesebini –kadın kabul etse bile- kimse iddia edemez. DNA neticesi değil,  sosyal kaideler mühimdir.  Şer’î hukukta kamera görüntüsü, ses kaydı, fotoğraf da delil değildir; belki karine sayılır. 


20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar