Bir hadis-i şerif vardır. Huzeyfe anlatıyor: Bir gün Allah Resulü Aleyhisselam bana dedi ki: Ben sizden önce Havz'ın başına varacağım. Bazı kavimler için mücadele edeceğim ve fakat onları kurtarmayı başaramayacağım. Ben, 'Ya Rabbi! Onlar benim ashabım' diyeceğim. Fakat bana, 'Sen, onların senden sonra neler yaptıklarını bilmiyorsun' denilecek." Bu hadisi şerifi nasıl anlamalıyız? 
Burada kast edilenlerin münafıklar veya mürtedler olduğu beyan buyurulmuştur. Nitekim Şah Veliyyullah dehlevî, Kurettü’l-Ayneyn kitabında böyle anlatıyor.
17 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar