Bir tüccar, bir komisyoncuyu, bir başka komisyoncuya gönderip, bir malı bulup almasını istese, o da alsa, sonraki sefere birinciyi atlayıp direkt ikinciyle iş yapabilir mi?
İlk halde tüccar birinci komisyoncuyu, o da ikinci komisyoncuyu vekil etmiş olur. İş bitince veya yapılamayınca veya iki taraftan birisi bu işi bozunca vekâlet biter. İkinci komisyoncu direkt tüccara giderse, bu onunla tüccar arasındaki yeni bir akittir. Yani ikinci komisyoncu  doğrudan  tüccarın vekili olur. İlk komisyoncu ile ikinci komisyoncu ve tüccar arasındaki vekâlet akdi biter.


3 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar