Bir kadın evlenirken veya evlendikten sonra; istediği her yere gitmesine kocasının izin vermesi, okumak isterse okumasına mani olmaması gibi şartlar şart koşabilir mi? 
Böyle şart koşsa bile nikâhın sıhhatine tesir etmez; ancak şart lağvdir. Yani koşsa da erkek uymak mecburiyetinde değildir. Kadın evlenirken ancak talâkını eline alabilir. Veya bu sayılan şartları talaka bağlayabilir Yani beni falanca şehre götürürsen boş olmak şartıyla evlendim derse, adam kadını oraya götürürse, kadın boş düşer veya üzerime evlenirsen boş düşmek şartıyla derse, erkek de bu şartla nikâhı kabul ederse, kadının üzerine evlenirse birinci kadın boş düşer.
17 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar