İki kişi aynı anda birbirine selâm verirlerse selâmı hangisi alacaktır?
Eğer iki kişi birbirlerine selâm verseler, hiçbirisi cevap vermezse eğer, her ikisinin selâmı beraber olursa her ikisinin de cevap vermeleri vâcib olur. Eğer beraber olmazsa, sonra selâm veren cevap vermiş sayılır. (Tergibü’s-Salât, Namazın Sünnetleri faslı)


22 Nisan 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar