Selâmı veren bir kişi, selâm verilenler çok kişi olursa; selâmı kim alacaktır?
Bir kimse bir topluluğa selâm verse, bu selâma cevap vermek, topluluktakilerin her biri üzerine vâcibdir. Birisi cevap verirse hepsinin yerine geçer, diğerlerinden sâkıt olur. Sevabın hepsini, cevap veren o kişi alır. Hiç kimse cevap vermezse hepsi günâhkâr olur. Topluluktan bir kişiye selâm verilse yalnız onun selâma cevap vermesi lâzım olur. (Tergibü’s-Salât, Namazın Sünnetleri faslı)
22 Nisan 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar