Selâm alırken bazen “aleyküm selâm”, bazen de “ve aleyküm selâm” deniyor. Hangisi doğrudur?
Selâma cevap verirken de böyle “ve aleykümüs-selâm” demek lâzımdır. Birisi Hazreti Peygamber’in huzuruna geldi. “Ve aleyküm selâm” dedi. Hazret-i Peygamber, “Bu selâm kabristanda bulunanların selâmıdır. Hayatta olanlar esselâmü aleyküm desin” buyurdular. (Tergibü’s-Salât, Namazın Sünnetleri faslı). Selâmı alırken başına ve eklenirse, bu selâmın ayrıca bereketinden selâmı veren de istifade eder. Aksi takdirde yalnızca karşı taraf istifade eder.
22 Nisan 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar